Aflevering 2

Zelfreflectie bij Podast 2: commUNIssentie

Hoe ziet jouw communicatie er meestal uit? Gaat dat eerder over oppervlakkige topics? Zie je jezelf ook een diepgaander gesprek voeren. Wanneer wel? Wanneer niet?

Denk eens aan een moment waarop communicatie goed liep? 

Niet goed liep?

Waaraan lag dat volgens jou?

Opdracht

Denk eens aan iemand waar je heel graag eens iets vanuit je hart tegen wil vertellen en je dat misschien zelfs nog nooit echt hebt gedaan. Dat kan iets positief zijn of het kan over ietsgaan dat jij als moeilijk ervaart.

Dan wil ik je uitnodigen om dat eens op te schrijven, een klein of groot briefje te schrijven en dat eens neer te pennen. Je kan daarna dan beslissen of je dat briefje ook echt afgeeft of dat je zelf gaat vertellen aan die persoon wat je hem of haar wil vertellen vanuit je hart. Je kan klein beginnen, het hoeft niets groot te zijn!