In de kijker

Tijdens de laatste 5-daagse ‘Verbinden in Vrijheid’ voelde ik eens te meer wat mijn missie met House of Being is: 

Het begeleiden van mensen bij het bewust worden en opruimen van hun ‘horizontale’ lijn, dwz de verbinding en relatie met zichzelf, met anderen en met omstandigheden in hun leven en tegelijk de verbinding met hun ‘verticale’ as, dus met hun ziel en groter wezen helemaal bewust worden en ervaren! En dan de verbinding maken tussen deze twee want waar horizontaal en verticaal elkaar ontmoeten, daar breng je de hemel op aarde! Het zorgt ervoor dat je je in het hier en nu vrij kan voelen en gelukkig bent ongeacht je omstandigheden! En ik voel me gezegend dat ik dit werk kan doen!

Al mijn activiteiten zijn daar dus op afgestemd. Je kan bij mij terecht zowel voor het ‘horizontale werk’, als ‘voor het ‘verticale werk’, als voor de combinatie van beiden!

Welkom! 

Nieuw bij House of Being:

Een Open Hart Cirkel, misschien iets voor jouw situatie?

Een Open Hart Cirkel is een cirkelgesprek waarbij er gepraat en geluisterd wordt van hart tot hart.

Het doel is om binnen een bepaalde situatie waar dingen geblokkeerd zitten, waar pijn ervaren wordt, te werken naar herstel en/of de onderlinge verbinding te verstevigen zodat er weer liefde gaat stromen.

Voor wie?

Voor gezinnen waar bezorgdheden bestaan rondom kinderen

Voor gezinnen waar echtscheiding in de lucht hangt, of na echtscheiding zodat er een goed fundament kan gebouwd worden voor de nieuwe realiteit

Voor eender welke ‘groep’ mensen waarbinnen communicatie niet meer of moeilijk lukt

Voor eender welke ‘groep’ waar spanningen aanwezig zijn in de onderstroom

Ik schep gedurende anderhalf uur een kader waarbinnen iedereen zich veilig voelt om te spreken, waar geluisterd wordt, waar kan gekeken worden naar eigen verlangens en verantwoordelijkheden…zo kunnen nieuwe perspectieven voelbaar worden! Iedereen die betrokken is gaat met een andere bril kijken, je gaat elkaar meer begrijpen, er kunnen als dat nodig is gezamenlijke beslissingen genomen worden,… en bovenal er kan rust komen in een situatie die als belastend wordt ervaren!

Prijs voor 1u30: 150 euro

In deze prijs is een telefonisch intakegesprek met de aanvrager van het gesprek inbegrepen zodat ik zicht krijg op de situatie.

1 op 1 sessies: op afspraak

Hier stem ik mij af op waar jij mee worstelt en gebruik ik die tools die voor jou het meeste resultaat opleveren. Dat zijn meestal de verbindingsprocessen van Live the Connection, de releases van de Sedona methode en mijn eigen kanaal.

Stilteavonden: steeds op dinsdag van 20 tot 22u

28 februari

28 maart

25 april

23 mei

27 juni

We verstillen, verbinden met ons hart en onze eigen stille ruimte, we ontvangen een meditatie, zingen samen mantra’s en ronden af met een deelmoment en drinken samen een tasje thee of koffie met een koekje.

Bijdrage: 15 euro

Say Yes to Love dagen: telkens van 10u tot 17u

Zaterdag 11 maart

Zondag 16 april

Zaterdag 13 mei

Zondag 18 juni

We richten onze focus op een thema en ontvangen een meditatie daarrond, doen ervaringsoefeningen (kan binnen en buiten zijn), zingen samen, verstillen, verbinden met ons hart… alles afgestemd op wie aanwezig is! En we genieten van de gezellige verbondenheid met elkaar.

Meebrengen: lunch, pantoffels als je dat wenst, wandelschoenen

Ik zorg voor soep en water, thee, koffie en een vieruurtje.

Bijdrage: 55 euro